Ontwikkelcentrum Het PLEIN
Omdat iedereen een kans verdient

Omdat we persoonsgerichte zorg bieden en elke cliënt een eigen plan heeft en eigen ontwikkelpunten, is het voor ons belangrijk om een paar regels te hanteren die dit mogelijk maken....

Plaatsing kan alleen als wij een kopie hebben van de beschikking van de gemeente, een zorgindicatie WLZ (bij PGB-houders) of een doorverwijzing van één van onze hoofdaannemers.

Twee maanden voor het einde van de beschikking of indicatie wijzen wij hierop, zodat de ouder eventueel een verlenging kan aanvragen. Anders houdt de begeleiding op tegelijk met de einddatum van de beschikking/indicatie.

Wij zorgen voor vervoer als dat opgenomen is in de beschikking en/of indicatie. De cliënt moet uiterlijk een uur voor het afgesproken tijdstip afgemeld zijn, anders zijn we genoodzaakt de vervoerskosten bij de ouders/vertegenwoordigers in rekening te brengen.

Niet alles wordt vergoed. Als de cliënt meedoet aan diplomagericht zwemmen, dan vragen wij een vergoeding van € 5 per zwemles. Als een cliënt in een praktijkklas geplaatst wordt, dan wordt de lunch daar voorbereid, per periode wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van circa € 1 per lunch. In de andere groepen nemen de cliënten hun eigen lunch mee.

Dagbesteding vindt plaats op werkdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur. Naschoolse begeleiding van 14.30 uur tot 17.00 uur. Individuele begeleiding vindt plaats op school, thuis of bij Het PLEIN zelf. De uren zijn in overleg met de (vertegenwoordiger van) de cliënt.
De openingstijden in vakantieweken zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur, op dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.