Omdat iedereen een kans verdient

Nieuws

Feed

06-01-2021

Tussentijdse externe audit van ons kwaliteitssysteem

Ook al hebben we het afgelopen jaar al onze energie gebruikt om de dagbesteding open te houden, we hebben ook nog tijd gevonden om onze ISO opnieuw te doorlopen om ons verder te verbeteren. Op 5 januari hadden...   Meer


05-01-2021

Dagbesteding zoeken via jouwdagbesteding.nl

Sinds vandaag zijn we opgenomen in jouwdagbesteding.nl, een website waarbij cliënten en hun vertegenwoordigers zelf een passende plek kunnen vinden. En dat past in onze visie dat we cliënten helpen zo veel...   Meer


18-11-2020, 16:05

Enquete WLZ-ondersteuning

We hebben een enquete gehouden onder de ouders van cliënten met een verstandelijke beperking. Er is aangegeven dat de meeste ouders erg tevreden zijn met het meedenken bij problemen (over de grenze van ons...   Meer


01-09-2020

Nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Op de website bij Activiteiten staat de nieuwe kalender met vakanties en andere bijzonderheden. Ook het team is vernieuwd. Bij Over ons staan alle medewerkers. We zijn weer...   Meer


12-05-2020

Naschoolse weer open

Vanaf maandag 11 mei is onze Naschoolse Begeleiding weer open. De cliënten zijn hartelijk welkom. Alleen het vervoer is nog niet volledig beschikbaar. Begeleiders halen de cliënten op van de school en de...   Meer


Ouder >>